Blog, tarot

Ett tarotpoem, kejsarinnan

Kejsarinna, skaparinna, furstinna, lejoninna

Du är den som öppnar nya vägar och för oss framåt på vår stig
Du ger oss inspirationens vind

Du föder nya drömmar och du är den minstas vän
Du ger oss de frön som hör till framtiden

Liksom konstnären inte bara målar sina tavlor utan också ger dem ett gott hem
Föder du Moder inte bara barnen, du beskyddar och matar dem också

Kejsarinna, skaparinna, furstinna, kvinna

Du leder oss in i det nya
Du leder oss med en fast och skyddande hand
Modet att skapa skänker du oss
Du väcker våra musor till liv

Kejsarinna, skaparinna, furstinna, tigrinna

Där du går blommar skönheten
Där du andas växer blommor
Där du lever är överflödet det naturliga