andligt växande, Blog

Magisk självkänsla

När du börjar ditt andliga liv kan du ibland kanske känna dig osäker.
Du frågar dig saker som:
Gör jag det här rätt?
Kommer det här att fungera?
Är jag tillräckligt insatt i vad jag håller på med?

Kanske har du precis börjat praktisera healing eller börjat lära dig en ny andlig färdighet och du är fortfarande inte riktigt säker på om du utför arbetet på det sätt som du är tänkt att göra eller om det kommer att ha något resultat. Du vet hur viktigt det är att det blir rätt och kanske blir du osäker och rädd att göra fel.

Det finns sätt att komma förbi det här. Det finns metoder för att din andliga självkänsla ska kunna växa.

Till att börja med, se över dina tankar. Du har alla möjligheter i världen att växa andligt och att få din magi att växa i styrka, men för att det ska vara möjligt måste du först ha tron på att du kan lyckas. Låt inte negativa tankar begränsa dig.
Ett sätt att hjälpa din självkänsla och din tro att växa är att föra en magisk dagbok. I den kan du skriva ner det arbete du utfört och sedan också skriva ner resultatet när det uppenbaras för dig. Det här kan du göra oavsett din andliga inriktning. Att senare kunna läsa i svart på vitt att det du gjorde verkligen fungerade kommer att hjälpa dig att stärka din tro.
Skriv gärna ner när det var, vad du gjorde, hur du gjorde det och vad din intention var. Efter en månad kan du gå tillbaka och läsa vad du gjort, se över vad som fungerade och vad som inte alls fungerade så bra som du hoppats på och vad behöver förbättras eller ändras.
Kom ihåg att även bön är andligt arbete och bara att du samtalar med ett högre väsen kommer ofta att ge resultat.

Börja med små steg som du kan hantera, annars riskerar du att bli besviken. Börja inte med med en stor ritual eller ceremoni innan du är beredd på det och har tillräckligt mycket kunskap. Om du börjar i liten skala så kommer du lättare att nå dina mål och känna dig inspirerad.
Håll också de mål du vill uppnå små och enkla från start. Ingen hoppar upp till översta trappsteget i en trappa utan att först ha börjat med det nedersta.

Var också ödmjuk i ditt andliga arbete. Kom ihåg att du behöver andlig hjälp, oavsett om du kallar denna hjälp för Gud, universum eller dina guider. Att ha ett allt för stort ego kommer inte att leda dig dit du vill vara. Snarare så finns det en risk att du faller hårt när du faller. Be istället den Gudomlighet som just du tror på om hjälp i ditt andliga arbete och lita på att den kommer att hjälpa dig med allt det du inte klarar på egen hand.

Lycka till!

Vill du ha mer råd och tips om hur du kan bygga upp din andliga självkänsla och dina förmågor så tveka inte att ringa mig. Jag finns givetvis här även i alla dina andra frågor.