Blog

Numerologi 1

Om talet ett ofta dyker upp framför dig i drömmar eller i ditt vakna liv så kan det vara ett tecken på att du står inför en ny början i livet. Det här är ett väldigt positivt tal som kommer som ett löfte om att det du tidigare upplevt nu är historia och att det är dags för dig att gå vidare.
Din nya start kan vara en flytt, ett nytt jobb eller en ny kärlek. Oavsett vad det är så kommer det att föra med sig en positiv förändring in i ditt liv som på djupet kommer att förändra dig som människa.

Släpp det du inte upplever att tjänar dig, det som håller dig tillbaka och det som förminskar dig. Bara genom att släppa taget om det som inte längre är bra för oss kan vi skapa plats för det nya som ska komma.

Är du enligt numerologin en etta så är du inte bara en enkel människa att leva med, du är dock väldigt intelligent och besitter en stor nyfikenhet. En av dina drivkrafter är att prova nya saker i livet och att lära dig så mycket som möjligt under din tid på jorden.
Du har höga ambitioner och ställer höga krav på dig själv. En människa med livstalet ett är en god ledare och en stark individualist. Kom bara ihåg att också prioritera dina relationer och de mjuka värdena i tillvaron för att inte riskera att bli ensam och isolerad.