Blog, Numerologi

Numerologi 4

Vi tar ännu ett steg i vår vandring genom talmagin och är nu framme vid talet fyra. Fyra står för balans och är ett vanligt förekommande tal i naturen. Fyra väderstreck, fyra årstider, naturens fyra element och så vidare. Funderar du en stund kommer du säkert på fler saker där fyran står i centrum.

Det här talet är, vid sidan om att vara förknippat med balans, också ett tal som symboliserar lojalitet, trofasthet och god organisationsförmånga. När fyran dyker upp så kan vi vara säkra på vi att vi har all andledning att känna tillit och förtroende. Här finns också stöd och inre styrka representerade, liksom kärlek. Om ditt liv eller din relation känts som om det varit i oordning så är nu fred, försoning och lycka på väg in.

Dyker det upp fyror på alla möjliga ställen kan du känna dig trygg. De mäniskor som finns omkring dig är lojala och vill dig gott. Nu är det också dags för dig att vara lojal och trofast mot dig själv och dina egna mål och drömmar i livet. Du har den inre styrka och organisationsförmåga som krävs för att nå dit du vill.

Vill du prata mer om numerologi eller om hur du kan leva ett liv i tillit och sanning är du varmt välkommen att ringa mig. Jag finns här för dig.