Andar och spöken, Blog

Att tala från andra sidan

Ibland får jag samtal på linjen som liksom stannar kvar i mig.
Jag har naturligtvis tystnasplikt och sekretess och kan inte gå in på detaljer men jag tänker speciellt på två kunder som jag samtalat med.

Den första historien handlar om en kvinna som mist sin man. Hon kontaktade mig och bad om ett budskap från honom.
Det första jag fick meddela var en del personliga detaljer men också en försäkran om att han visste att hon skulle klara av sin sitaution och att han ännu fanns där med henne.
Det som sedan hände var att jag fick upp ordet fisk i mitt huvud. Inga förklaringar, bara fisk.
Det händer att de bortgångna ger mig bilder eller ord som bara deras anhöriga förstår. Jag fick givetvis förmedla det med en fråga om han eventuellt varit fiskare eller särskilt förtjust i just fiskar.
Kvinnan på andra sidan linjen började skratta och sa:
– Vet du, en av de första saker jag gjorde när han lämnade oss var att skaffa mig ett akvarium. Jag gjorde det för att ha något att sysselsätta mig med som skulle skingra tankarna. Vad otroligt att han faktiskt ser det!
Även om jag inte förstod vad budskapet betydde så visste hon exakt vad han ville säga. Han ville naturligtvis berätta att han även efter sin bortgång varit där med henne och sett allt hon gjort. För henne var det helt tydligt.

Jag tänker även på en annan ung kvinna som ringde mig för att hon ville veta hur hennes bror hade det på andra sidan. Hon bad mig om en bekräftelse på att det verkligen var honom jag såg och jag såg en bild som kändes som att titta på ett fotografi med en lycklig man med några barn och en kvinna framför en båt.
Jag frågade henne givetvis om han haft en båt medan han levde och hon förstod ingenting av bilden. Han hade inte haft några båtar och hon kunde inte tänka på någon annan båt heller.
Ett par veckor seanre ringde hon mig för att berätta att hennes mamma bekräftat att fotot verkligen existerade. Det var hans sista resa med sin familj och han var otroligt lycklig vid just den tidpunkten.

Kanske sörjer du någon som inte längre är här i fysisk form. Det är naturligt att sörja, vi är människor och vi saknar naturligtvis dem vi älskar. Jag vill ändå trösta dig med att säga att dina älskade inte är borta för att de inte längre finns här i fysisk form. Kroppen är förgänglig men anden, själen, är evig.
Det här är egentligen inte min främsta specialitet på linjen men andarna väljer ofta att komma till mig på ett väldigt detaljerat sätt och det är något jag ständigt upptäcker själv att jag blir allt bättre på. Varje gång det sker sitter jag i djupaste tacksamhet.

andligt växande, Blog

Magisk självkänsla

När du börjar ditt andliga liv kan du ibland kanske känna dig osäker.
Du frågar dig saker som:
Gör jag det här rätt?
Kommer det här att fungera?
Är jag tillräckligt insatt i vad jag håller på med?

Kanske har du precis börjat praktisera healing eller börjat lära dig en ny andlig färdighet och du är fortfarande inte riktigt säker på om du utför arbetet på det sätt som du är tänkt att göra eller om det kommer att ha något resultat. Du vet hur viktigt det är att det blir rätt och kanske blir du osäker och rädd att göra fel.

Det finns sätt att komma förbi det här. Det finns metoder för att din andliga självkänsla ska kunna växa.

Till att börja med, se över dina tankar. Du har alla möjligheter i världen att växa andligt och att få din magi att växa i styrka, men för att det ska vara möjligt måste du först ha tron på att du kan lyckas. Låt inte negativa tankar begränsa dig.
Ett sätt att hjälpa din självkänsla och din tro att växa är att föra en magisk dagbok. I den kan du skriva ner det arbete du utfört och sedan också skriva ner resultatet när det uppenbaras för dig. Det här kan du göra oavsett din andliga inriktning. Att senare kunna läsa i svart på vitt att det du gjorde verkligen fungerade kommer att hjälpa dig att stärka din tro.
Skriv gärna ner när det var, vad du gjorde, hur du gjorde det och vad din intention var. Efter en månad kan du gå tillbaka och läsa vad du gjort, se över vad som fungerade och vad som inte alls fungerade så bra som du hoppats på och vad behöver förbättras eller ändras.
Kom ihåg att även bön är andligt arbete och bara att du samtalar med ett högre väsen kommer ofta att ge resultat.

Börja med små steg som du kan hantera, annars riskerar du att bli besviken. Börja inte med med en stor ritual eller ceremoni innan du är beredd på det och har tillräckligt mycket kunskap. Om du börjar i liten skala så kommer du lättare att nå dina mål och känna dig inspirerad.
Håll också de mål du vill uppnå små och enkla från start. Ingen hoppar upp till översta trappsteget i en trappa utan att först ha börjat med det nedersta.

Var också ödmjuk i ditt andliga arbete. Kom ihåg att du behöver andlig hjälp, oavsett om du kallar denna hjälp för Gud, universum eller dina guider. Att ha ett allt för stort ego kommer inte att leda dig dit du vill vara. Snarare så finns det en risk att du faller hårt när du faller. Be istället den Gudomlighet som just du tror på om hjälp i ditt andliga arbete och lita på att den kommer att hjälpa dig med allt det du inte klarar på egen hand.

Lycka till!

Vill du ha mer råd och tips om hur du kan bygga upp din andliga självkänsla och dina förmågor så tveka inte att ringa mig. Jag finns givetvis här även i alla dina andra frågor.

Blog, Gudinna, Häxa

Gudomligheten

Som häxa ser min andlighet lite annorlunda ut i jämförelse med de mer etablerade religionernas lära. Dels har jag inte någon helig bok som jag måste läsa och jag har inga kyrkor, tempel eller heliga platser jag måste besöka. Jag tror dessutom på en Gudomlighet med många aspekter. Min Gudomlighet är inte en patriarkal, abrahamitisk gud. Den är inte ens en, den är flera. Min Gudomlighet är Gud och Gudinna, Fader Himmel och Moder jord. Moder Jord kan ha många namn och så kan Fader Himmel och i olika religioner och kulturer beskrivs de på lite olika sätt. De är för mig ändå delar av samma Gudomliga energi och kraft vilka jag kan samtala med och hitta styrka och vägledning hos i mitt dagliga liv..

Jag behöver inga präster för att samtala med Gudomligheten. Jag behöver inga mellanhänder eller religiösa dogmer eller riter som någon annan skapat för mig. Jag är själv fri att utveckla min relation till Gudomligheten med alla dess aspekter. Jag kan prata med Guden och Gudinnan precis var som helst. Jag ser dem i naturen, i alla tecken omkring mig och i alla de människor jag möter. Jag ser varje individ jag möter på min stig som ett sändebud och en lärare. Om jag bara vet hur jag ska lyssna så har alla, oavsett ställning i samhället, ålder, omständigheter eller situation, ett budskap att förmedla till från något som är både högre och större än mig. Gudomligheten går att hitta överallt och i allt som är.

Visst ber jag till både Gud och Gudinna. Ofta är min bön en sång, en sejd eller en chant. Ibland är min bön en tavla, en dikt eller en dans. Ibland liknar bönen ett vardagligt samtal.
Visst lyssnar jag. Jag lyssnar genom meditationen men inte hör jag en röst. Snarare är det ett budskap, en känsla och en förnimmelse på insidan, en visshet om hur saker är och ska vara. Jag kan ibland se inre bilder, ibland får jag visioner, och det händer ofta att jag får direkta budskap som svar på andra människors situationer.
Jag offrar också, en mer konservativ och etablerad kyrka skulle kanske kalla det kollekt. Mitt offer är sällan pengar och inte ger jag dem till en religiös rörelse eller förening. Istället kan det vara en bit bröd till de små väsen, vittra, som jag tror att lever i naturen eller en skvätt vin på marken efter en ritual i skogen. Mitt offer kan också vara att göra något gott för en annan människa som just då behöver mig eller att skänka en gåva till en välgörenhetsorganisatioon som försöker hjälpa Mamma Jord och hennes barn att överleva. Vi är alla en del av Gudomligheten och därför ger jag automatiskt en gåva till Guden och Gudinnan när jag bryter mitt bröd och delar min mat med en annan människa. När jag ger den hemlöse något att äta matar jag också Guden. När jag gör en annan människas dag lite bättre får jag Gudinnan att le.

Allt är heligt. Gudomligheten finns i allt som är. Låt ingen tala om för dig vad du ska tro. Skapa din egen relation och dina egna riter och var fri i din relation till andligheten. Lev din egen sanning och tro på vad som för dig är rätt. När vi försöker förklara Gudomligheten med mänskliga ord har vi också förminskat densamma och begränsat magin och det heliga. Hur ska vi kunna förstå och begripa något som är så mycket större än oss när vi inte ens kan förstå oss själva?
Det ÄR, och det räcker för mig.