andligt växande, Blog, medium

Vill du växa som medium?

Om du tror att du har gåvan att se saker andra inte ser och ta emot budskap från andra sidan, eller kanske gåvan att vägleda människor med hjälp av tarotkort och andra divinationsverktyg så kanske du är nyfiken att utveckla din gåva och börja använda den på ett mer kontrollerat sätt. Vet du vad? Det är fullt möjligt för dig att göra det!

Precis som vi kan träna upp andra gåvor, som att spela musik eller måla fantastiska tavlor så kan vi också öva upp vår mediala förmåga. Självklart går inspirationen i vågor och att utveckla våra mediala förmågor är mer en riktning vi färdas i snarare än ett fast mål.

Det finns några viktiga nyckelord här. Ett av dem är ödmjukhet. Om du vill ta emot klara budskap och verkligen hjälpa människor så behöver du vårda och behålla din ödmjukhet och tacksamhet inför det stora ansvar du får genom att tillåtas att andligt tjäna andra. Gåvan har egentligen inget att göra med vad du gör eller inte gör, vem du är eller inte är. Den är snarare kopplad till hur mycket du klarar av att öppna upp och låta budskapen flöda genom dig. Du ska inte och kan inte produera budskap, du ska bara vara en kanal som tar emot dem från den andliga sidan och göra det i en känsla av vördnad och tacksamhet.

Ett annat nyckelord är tillit. Dels tilliten till dina egna känslor och upplevelser men också tilliten till att dina guider, eller Gud om du föredrar att använda det ordet, vill dig väl och har förmågan att ge dig de budskap du behöver bära fram till människor. Är du rädd så kommer du automatiskt att stänga av. Rädslan kan baseras på många saker så som rädslan för det du inte förstå, det okända, eller rädslan för att säga fel. Våga ta emot med öppna händer, låt inte rädslan hålla dig tillbaka. Läs på och studera. Ju mer kunskap du har desto mindre rädd är du. Men inte bara det, våga också säga vad du känner och tänker och håll det inte inom dig. Om du ger någon ett budskap de kanske inte förstår så har du ändå fått öva och kanske kan de senare förstå vad det är du delat med dem.

Ett tredje ord är meditation. Meditation hjälper dig att stilla det konstanta flöde av tankar som ständigt fyller ditt sinne och gör det därigenom lättare att höra budskap från den osynliga sidan. Att regelbundet praktisera meditation gör dig dessutom lugnare på insidan och när du är lugn så stillar sig rädslan.

Ytterligare något jag känner att jag behöver nämna är vikten av att föra dagbok och ta anteckningar. När du skriver ner det du upplever så har du dels en möjlighet att reflektera över det du upplevt medan du skriver om det men du har också en chans att senare gå tillbaka och läsa det du skrivit och vad som har hänt. Det sistnämnda kommer att stärka din tro på att du har andliga förmågor.

Skapa en relation till din guide eller till Gud. Ju mer du umgås med dem desto bättre lär du känna dem och ju mer du lär känna dem desto mer kommer din tillit till dem att växa. Du kommer att veta att de skyddar dig och att de inte kommer att tillåta något ont att hända dig. Det kan ta tid att skapa den här relationen men det är värt all tid och allt arbete du lägger ner på det. Du kommer att vinna så mycket på det och när ni känner varandra tillräckligt väl så kommer de budskap du ger att vara renare och tydligare.

Sök medvetet efter synkronicitet och små mirakel i tillvaron. En stor del av att utveckla dina mediala sidor är att sätta på sig rätt ögon och att fokusera på tillvarons små under. Men mest av allt, ge inte upp. Slappna av, var öppen för vad som kan hända. Du kan växa som medium och som klarseende.
Kom också ihåg att det finns många olika gåvor inom den andliga världen. En del människor kan se eller höra de som har gått vidare. En annan ser auror. En är fantastiskt bra på tarot och en annan människa är så djupt empatisk att det är som om de ser rakt igenom en annan människas kropp och genast hittar den innersta känslan i själen.

Vill du ha mer guidning i det här är du självklart varmt välkommen att ringa mig.

andligt växande, Blog

Magisk självkänsla

När du börjar ditt andliga liv kan du ibland kanske känna dig osäker.
Du frågar dig saker som:
Gör jag det här rätt?
Kommer det här att fungera?
Är jag tillräckligt insatt i vad jag håller på med?

Kanske har du precis börjat praktisera healing eller börjat lära dig en ny andlig färdighet och du är fortfarande inte riktigt säker på om du utför arbetet på det sätt som du är tänkt att göra eller om det kommer att ha något resultat. Du vet hur viktigt det är att det blir rätt och kanske blir du osäker och rädd att göra fel.

Det finns sätt att komma förbi det här. Det finns metoder för att din andliga självkänsla ska kunna växa.

Till att börja med, se över dina tankar. Du har alla möjligheter i världen att växa andligt och att få din magi att växa i styrka, men för att det ska vara möjligt måste du först ha tron på att du kan lyckas. Låt inte negativa tankar begränsa dig.
Ett sätt att hjälpa din självkänsla och din tro att växa är att föra en magisk dagbok. I den kan du skriva ner det arbete du utfört och sedan också skriva ner resultatet när det uppenbaras för dig. Det här kan du göra oavsett din andliga inriktning. Att senare kunna läsa i svart på vitt att det du gjorde verkligen fungerade kommer att hjälpa dig att stärka din tro.
Skriv gärna ner när det var, vad du gjorde, hur du gjorde det och vad din intention var. Efter en månad kan du gå tillbaka och läsa vad du gjort, se över vad som fungerade och vad som inte alls fungerade så bra som du hoppats på och vad behöver förbättras eller ändras.
Kom ihåg att även bön är andligt arbete och bara att du samtalar med ett högre väsen kommer ofta att ge resultat.

Börja med små steg som du kan hantera, annars riskerar du att bli besviken. Börja inte med med en stor ritual eller ceremoni innan du är beredd på det och har tillräckligt mycket kunskap. Om du börjar i liten skala så kommer du lättare att nå dina mål och känna dig inspirerad.
Håll också de mål du vill uppnå små och enkla från start. Ingen hoppar upp till översta trappsteget i en trappa utan att först ha börjat med det nedersta.

Var också ödmjuk i ditt andliga arbete. Kom ihåg att du behöver andlig hjälp, oavsett om du kallar denna hjälp för Gud, universum eller dina guider. Att ha ett allt för stort ego kommer inte att leda dig dit du vill vara. Snarare så finns det en risk att du faller hårt när du faller. Be istället den Gudomlighet som just du tror på om hjälp i ditt andliga arbete och lita på att den kommer att hjälpa dig med allt det du inte klarar på egen hand.

Lycka till!

Vill du ha mer råd och tips om hur du kan bygga upp din andliga självkänsla och dina förmågor så tveka inte att ringa mig. Jag finns givetvis här även i alla dina andra frågor.