Ärkeänglar, Blog

Ärkeängeln Gabriel

För några veckor sedan berättade jag lite för er om ärkeängeln Mikael och turen har nu kommit till Gabriel.

Gabriel är en av de tre änglar som Bibeln nämner vid namn och han var den ängel som bland annat talade om att Jesus skulle födas. Inom den katolska kyrkan har han en egen dag den 29:e september då han firas av de troende. Inom islam sägs han vid ett flertal tillfällen ha uppenbarat sig för profeten Muhammed med budskap från Gud. Gabriel är mycket viktigt inom alla de abrahamitiska religionerna och han har även bland andra andligt sökande fått en stor popularitet.

Om vi ser till Gabriels övriga egenskaper så är han vattnets och barnens ängel och han uppenbarar sig ofta genom ett blått eller vitt sken. Ibland ser vi honom också i ett sken som lyser som koppar då det är färgen på hans gloria.
Om du tror på änglar är Gabriel den som finns med dig när livet står inför en stor förändring och han är också kommunikationens och renhetens ängel. När du inte är säker på vad du ska göra i livet eller vart du ska gå kan Gabriel vara till hjälp. Han finns där med sin vägledning när människor känner sig vilsna och behöver guidning.

Om du får besök av Gabriel i dina drömmar kan det vara ett tecken på att Gud har ett budskap att framföra till dig. Var lyhörd och håll ögonen öppna. Gabriel sägs komma med klarhet när vi lever i ovisshet.