Blog, Chakra

Rotchakrat, Muladhara

Rotchakrat är det första av dina sju chakran och det är lokaliserat i ditt bäcken, precis i slutet av din ryggrad. Du sitter i princip på det när du sitter ner. Färgen är röd. Det här är det enda chakra som är placerat på baksidan av våra kroppar och det kallas också baschakrat.

Det här chakrat är kopplat till jorden och dess energi och det handlar därför mycket om balans och stabilitet. Här finns även en koppling till våra grundläggande fysiska behov såsom sömn och mat, men även till vår känsla av trygghet.

Vart och ett utav dina chakran är kopplat till ett sinne och rotchakrat har en koppling till luktsinnet. När chakrat är i balans upplever du en känsla av trygghet och stabilitet i livet. Du känner dig säker i din kropp och livet är i största allmänhet enkelt och fyllt av meningsfullhet.

Andra kopplingar till det här chakrat är vår sexualitet och vår könsdrift, vår fortplantningsförmåga. När chakrat är i balans står vi med båda fötterna på jorden och vi känner att vi äger både våra beslut och har makten över våra kroppar.

Ett balanserat rotchakra hjälper oss att känna att vi har balans i tillvaron, att det vi behöver kommer till oss och att vi står stadigt förankrade i våra liv. Det hjälper oss att avlägsna onödigt rädslor och att förstå och se att världen där vi befinner oss är en trygg plats att vara på. Det skapar också nära band med våra familjer och hjälper oss att bättre ta itu med de praktiska delarna av vår tillvaro.

Blog, Chakra

Vad är chakran?

En människa består inte enbart utav en fysisk kropp utan också av en energikropp som i sin tur står i förbindelse med både vår själ och med vår fysiska kropp. Energikroppen har sju olika centra som alla ligger i en linje längs med vår ryggrad. Dessa centra kallas chakran och ser ut som små snurrande skivor vilka var och en har en egen färg.

Varja chakra styr en egen del av vår kropp och våra känslor och det är viktigt att de är i balans för att vi ska fungera så bra som möjligt. Om ett chakra är överaktiverat eller blockerat kan det ge oss olika typer av problem i livet. Det är dock fullt möjligt att ställa det här till rätta med mediationer och andra övningar. Självklart är det dock inte en ersättning för modern sjukvård utan snarare ett komplemment. Doktorn behöver vi ändå besöka ibland.

Chakra är ett ord på sanskrit och det betyder hjul eller snurrande skiva.

Jag kommer under de närmaste månaderna att presentera varje chakra för dig, ett och ett , för att du ska få en möjlighet att lära dig mer om hur du kan använda den äldre vetenskapen för att leva ett bättre liv idag.

Du fortsätter väl läsa min blogg? 🙂