Blog, Fredag

Fredagsmagi

Fredag kväll betyder för de flesta av oss ett slut på en lång arbetsvecka och ett löfte om två dagars ledighet, men har fredagen någon annan innebörd?

Fredagen är, som ni kanske förstått, uppkallad efter Freja och därför en utmärkt dag för kärleksmagi. Freja är fruktbarhetsgudinnan med en god aptit för älskog och kärlekslek. Det finns också andra teorier om att fredag skulle kunna vara Friggs dag. Frigg var snarare modersgudinnan i den nordiska mytologin, den som vårdade barnen och var trogen sin man.

Det sägs att man inte ska börja något nytt på en fredag. Det som startar en fredag kan aldrig gå väl. Inled därför inte relationer på en fredag, börja inte ett nytt jobb och flytta inte in i ett nytt hem. Låt hellre allt sådant vänta till en annan dag om du vill att det ska gå bra och hålla länge. I det gamla bondesamhället startades inga större projekt på en fredag och man försökte vara så tyst som möjligt denna dag.

Ingen av oss har väl missat att fredagen den trettonde sägs vara en otursdag? Fredagen den trettonde infaller med ungefär sju månader mellan varje gång och mer än tio procent av befolkningen tycks tro på att den dagen för något alldeles särskilt oturligt med sig. Man tror att det här kan ha uppstått på artonhundratalet men har följt med oss sedan dess. Talet tretton har dock betraktats som ett heligt och magiskt tal betydligt längre än så.