Blog, Månader

Juli månad

I morgon går vi in i en ny månad igen, juli månad.
Juli kallades förr, då vi ännu levde i jordbrukssamhället, för hömånad och är som namnet antyder den månad då gräset ska slås för att spara höet till vintern.

Höslåttern kan i vårt liv idag, då vi kanske inte odlar eller bedriver lantbruk, istället omsättas till hur vi ser på vårt andliga och emotionella liv. I juli är det dags att ställa dig frågor som:
Vilken mark har mitt gräs vuxit på, det vill säga vilka förutsättningar har jag skapat för att det som är viktigt i mitt liv ska kunna växa och utvecklas på ett bra sätt?
Hur kan jag förbättra marken i mitt liv för att jag ska veta att det jag behöver växer och frodas?

Kanske har du lagt ner mycket arbete på ditt hem? I så fall är det dags att nu se till att avsluta ditt arbete för att sedan kunna vila och njuta av reslutatet.
Kanske har du lagt ner hela din själ i en relation? Nu är det dags att lägga alla bitar till rätta för att sedan bara vara och att ha det gott tillsammans med den du älskar.
Det är symboliskt sett dags att ta fram lien och slå gräset och tacka för vad solen och marken har gett dig.

Låt juli få vara en slåttermånad även i ditt liv då du samlar in det som vuxit och tryggar din framtid.

Om gräset i ditt liv inte vuxit så bra som du önskat dig och kanske till och med är fullt av ogräs, slå mig en signal så kan vi samtala om hur du framöver kan göra för att det ska växa bättre inom alla områden. Jag finns här för dig!