Blog, Numerologi, Symboler

Numerologi 2

Talet två är ett tal som står för samarbete och relationer men också för vår diplomatiska förmåga och för vår förmåga att förstå och kommunicera med andra. Är du en människa som dras till talet två eller har talet två som ditt personliga tal så är du sannolikt en osjälvisk människa som sätter större värde i att gruppen ska ha det bra än att individen ska skapa sin egen framgång.

Kanske är det så att tvåan dyker upp i alla möjliga samanhang just nu. Det är ofta ett tecken på att du antingen börjat skapa eller har ett behov av att skapa mer balans och harmoni i ditt liv och i dina relationer. Kanske försöker tvåorna också påminna dig om att du inte måste klara allt ensam, att vi ofta gör saker bättre tillsammans. Likväl kan det vara universums sätt att berätta för dig att du är på väg att möta någon som du snart kommer att leva i relation med.

Tro på dig själv i förhållande till andra människor. Tro på att du har något att ge andra men också på att du har rätt att ta emot i ett ömsesidigt samarbete. Det finns en tydlig koppling till relationer i talet två, ett slut på ensamheten. Likaså talar tvåan om den balans vi kan uppnå genom att omfamna och bejaka olikheterna. Olikheter måste inte alltid vara ett problem, det kan också vara en styrka.

Blog

Numerologi 1

Om talet ett ofta dyker upp framför dig i drömmar eller i ditt vakna liv så kan det vara ett tecken på att du står inför en ny början i livet. Det här är ett väldigt positivt tal som kommer som ett löfte om att det du tidigare upplevt nu är historia och att det är dags för dig att gå vidare.
Din nya start kan vara en flytt, ett nytt jobb eller en ny kärlek. Oavsett vad det är så kommer det att föra med sig en positiv förändring in i ditt liv som på djupet kommer att förändra dig som människa.

Släpp det du inte upplever att tjänar dig, det som håller dig tillbaka och det som förminskar dig. Bara genom att släppa taget om det som inte längre är bra för oss kan vi skapa plats för det nya som ska komma.

Är du enligt numerologin en etta så är du inte bara en enkel människa att leva med, du är dock väldigt intelligent och besitter en stor nyfikenhet. En av dina drivkrafter är att prova nya saker i livet och att lära dig så mycket som möjligt under din tid på jorden.
Du har höga ambitioner och ställer höga krav på dig själv. En människa med livstalet ett är en god ledare och en stark individualist. Kom bara ihåg att också prioritera dina relationer och de mjuka värdena i tillvaron för att inte riskera att bli ensam och isolerad.