Blog, tarot

Tarotpoem, översteprästen

Genom dina visa ögon kan jag se bortom dimmorna,
Förstå vad som verkligen är viktigt bakom materiella fasader och illusioner.

Du är den som pekar på vägen till min själs utveckling,
Därigenom också på den enda framgång i livet som är värd att räkna med.

Hireofant
Överstepräst
Guru
Shaman

Ta min hand,
Led mig ut ur egoismens snårskogar.
Ta bort slöjan från mina ögon,
Hjälp mig se allas bästa framför mina egna begär.

Jag vill öppna mina öron för att lyssna.
Jag vill öppna mina ögon för att se.
Du är läraren som ger den kunskap som är verklig.
Här finns inga ytliga pålagor,
Inga värden som är på låtsas.

Du visar mig vägen hem,
Vägen till jaget och därigenom till Gud.
Bara genom tron blir vi fria.