Blog, tarot

Ett tarotpoem, översteprästinnan

Du viskar stilla inom mig.
Drömmar om vishet.
Drömmar om kunskap och äldre kvinnors makt.

I mitt inre hör jag rösten av Isis,
Gudinna över död
Gudinna över livet som åter uppstår ur askan

Tyst dansar du under fullmånen
Sensuell
Spritituell

Makt av mödrar
Hekate
Styrka och kraft

Du lurar i skuggorna
Väntar på att dela den vishet som är din
Till den som lyssnar

I mörkret ger du stillhet
Vila är ditt namn
Du hjälper mig att känna

Tro
Intuition
Helande
Dessa är attributen
Och tecknen på din styrka

Med solen på ditt huvud
Bär du som Hathor
Löftet om det som ännu inte fötts

Kvinna
Gudinna
Översteprästinna