Blog, Chakra

Rotchakrat, Muladhara

Rotchakrat är det första av dina sju chakran och det är lokaliserat i ditt bäcken, precis i slutet av din ryggrad. Du sitter i princip på det när du sitter ner. Färgen är röd. Det här är det enda chakra som är placerat på baksidan av våra kroppar och det kallas också baschakrat.

Det här chakrat är kopplat till jorden och dess energi och det handlar därför mycket om balans och stabilitet. Här finns även en koppling till våra grundläggande fysiska behov såsom sömn och mat, men även till vår känsla av trygghet.

Vart och ett utav dina chakran är kopplat till ett sinne och rotchakrat har en koppling till luktsinnet. När chakrat är i balans upplever du en känsla av trygghet och stabilitet i livet. Du känner dig säker i din kropp och livet är i största allmänhet enkelt och fyllt av meningsfullhet.

Andra kopplingar till det här chakrat är vår sexualitet och vår könsdrift, vår fortplantningsförmåga. När chakrat är i balans står vi med båda fötterna på jorden och vi känner att vi äger både våra beslut och har makten över våra kroppar.

Ett balanserat rotchakra hjälper oss att känna att vi har balans i tillvaron, att det vi behöver kommer till oss och att vi står stadigt förankrade i våra liv. Det hjälper oss att avlägsna onödigt rädslor och att förstå och se att världen där vi befinner oss är en trygg plats att vara på. Det skapar också nära band med våra familjer och hjälper oss att bättre ta itu med de praktiska delarna av vår tillvaro.