Blog, elementen, luft

Luftens element

Föreställ dig en vetenskapsman eller en författare, någon som drivs av sin kreativitet och helt är i sitt intellektuella flöde, här finner du luftens kvalitéer. Luftelementet är tankens, filosofins och ordets element. Det är det nytänkande och det idealistiska. Det är meditationen och studierna. Luftens element står för nya projekt, att färdas framåt, att tänka utanför boxen och att våga testa det som tidigare inte prövats. Här står den fria tanken över verklighetens ibland begränsande förnuft.

Om du vill bjuda in mer av luftens kvaliteer i ditt liv, till exempel inför studier eller då du känner att du fastnat i gamla spår och vanor och vill komma framåt, så finns det olika sätt att göra det. Du kan tända ett gult ljus att meditera framför. Du kan sjunga, luftelementet är starkt kopplat till både sångens ord och till musikens toner. Du kan gå ut i stormen utanför och visualisera hur vinden tar med sig allt gammalt som tynger dig och liksom tvingar dig att gå vidare i livet.

När du närmar dig luftens element är det som att stiga in i en värld full av idéer, fantasi, kommunikation och språk. Luften styr både det verbala språket men också telepatin. Här finns en önskan om att upptäcka, att lära sig och att förstå nya saker. Luften har också en abstrakt sida som går utanpå all praktisk förståelse och insikt. Luftmänniskan är ofta den som tänker utanför ramarna.


Blog, elementen, jord

Jordens element

Jag har tidigare skrivit om vatten och eld. Ikväll vill jag berätta lite om jordelementet.

Jordens element är ett praktiskt element. Man brukar ibland säga att en människa kan vara väldigt jordbunden. Då pratar man ofta om någon som är trygg, stabil och rationell. Dessa egenskaper är mycket framträdande i just det här elementet. Här finns också tålamod, att utförligt göra saker och att avsluta projekt och här finns förmågan att ta ansvar. Elementet jord är det mest materialistiska av elementen och skapar stabilitet i livet. Människor som har god kontakt med elementet jord arbetar metodisk för att nå sina mål, de brusar sällan upp, de bygger något som även på lång sikt är hållbart och varaktigt och de är ofta mycket goda medlare.

Självklart är det här elementet kopplat till trädgårdsarbete och lantbruk och också till skogen men det är även knutet till praktiskt hantverk av olika slag, sysslor där du använder dina händer. Därför är alla dessa aktiviteter något jag varmt rekommenderar dig att ägna dig åt om du känner att du ibland har svårt att hitta trygghet, lugn och ett bra fotfäste i livet. Är du till naturen rastlös och orolig så kan det vara så att du behöver göra mer jordande arbete av olika slag. De färger som sägs vara förknippade med jord är svart, brunt och grönt.

Vill du lära dig mer om jordens element eller om att hitta fotfästet i livet och blir lite mindre nervös och stressad, slå en signal. Jag finns här för dig!

Blog, Eld, elementen

Eldens element

I mitt senaste blogginlägg presenterade jag elementet vatten. Nu har turen kommit till eld.

När vi arbetar med eldens element händer det mycket. Elden driver oss framåt, renar och bränner bort det som inte ska finnas i våra liv och tänder passionens låga på alla områden. Här finns inga halvhjärtade åtaganden, när eldens element är närvarande brinner vi för det vi gör. Det här elementet är aktiverat när du känner dig upprymd och verkligt engagerad i något, men också när du är ordenligt arg. Det är förknippat med sexualitet och med starka energier och här finns också vår önskan efter att uppnå något nytt i livet, att komma framåt. Elden kan ibland vara tävlingsinriktad.

Känner du att du har svårt att känna inspiration och drivkraft i ditt liv, känner du dig tung och trög? Kanske behöver du mer av eldens energi. För att få mer av detta element kan du till exempel smycka ditt altare i orange eller röda färger av olika slag eller på andra sätt omge dig med dessa färger. Du kan äta stark mat med mycket hetta och du kan ägna dig åt träning som kräver mycket muskelstyrka och kraft. Självklart kan du också bjuda in mer energi och passion genom att omge dig med levande ljus eller spendera tid vid en eld i skogen eller i din trädgård.
Vi kan också ha för mycket av eldens energi i våra liv och då kan du känna dig stressad och ha svårt att slappna av, i extrema fall blir du nästan manisk och du kan känna dig väldigt rastlös. Är ditt problem att eldelementet tar över så kan du arbeta med jordens element för att balansera dig. Mer om jorden i nästa blogg.

Blog, elementen, magi, Rening, vatten

Vatten

Hela den värld vi lever i är uppbyggd av fyra element, ett av dessa är vatten. Du har säkert tidigare hört talas om dem i astrologi eller i annan magi; Eld, luft, jord och vatten. Ibland talar man också om ett femte element, anden.

Vattnet representerar känslor, intuition, drömmar och visioner. Det är poeternas och konstnärernas, men också healarnas och alla mediums element. Om du vill komma i bättre kontakt med ditt känsloliv är det vattenmagi du ska ägna dig åt och det är också ett effektivt element när du behöver mer flöde i något område i livet där du upplever att du fastnat.

Vatten kan rena dig på olika sätt, inte bara fysiskt. Du kan också mentalt rena dig genom vattnets energier. Magi måste inte vara svårt. En enkel övning om du vill arbeta med vattnets element är att nästa gång du står i duschen föreställa dig hur inte bara din kropp blir ren utan hur du liksom kan se lager av stress och andra känslor som du kanske hållit tillbaka eller som begränsat dig rinna av dig och bort. Föreställ dig att stressen du bär på har en färg och visualisera hur färgen rinner av dig och ner i avloppet och hur du går ur duschen som en fri och lugn människa. Ännu mer effektivt är det naturligtvis om du kan göra det här i naturen, i en å där du kan föreställa dig hur det flödande vattnet tar med sig allt det du inte längre vill ha kvar i ditt liv. Dock kanske inte januari är rätt årstid för detta.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med vattenmagi och med energin i vattnets element, tveka inte att ringa. Jag finns här för att besvara dina frågor.