Blog, Månader

Juli månad

I morgon går vi in i en ny månad igen, juli månad.
Juli kallades förr, då vi ännu levde i jordbrukssamhället, för hömånad och är som namnet antyder den månad då gräset ska slås för att spara höet till vintern.

Höslåttern kan i vårt liv idag, då vi kanske inte odlar eller bedriver lantbruk, istället omsättas till hur vi ser på vårt andliga och emotionella liv. I juli är det dags att ställa dig frågor som:
Vilken mark har mitt gräs vuxit på, det vill säga vilka förutsättningar har jag skapat för att det som är viktigt i mitt liv ska kunna växa och utvecklas på ett bra sätt?
Hur kan jag förbättra marken i mitt liv för att jag ska veta att det jag behöver växer och frodas?

Kanske har du lagt ner mycket arbete på ditt hem? I så fall är det dags att nu se till att avsluta ditt arbete för att sedan kunna vila och njuta av reslutatet.
Kanske har du lagt ner hela din själ i en relation? Nu är det dags att lägga alla bitar till rätta för att sedan bara vara och att ha det gott tillsammans med den du älskar.
Det är symboliskt sett dags att ta fram lien och slå gräset och tacka för vad solen och marken har gett dig.

Låt juli få vara en slåttermånad även i ditt liv då du samlar in det som vuxit och tryggar din framtid.

Om gräset i ditt liv inte vuxit så bra som du önskat dig och kanske till och med är fullt av ogräs, slå mig en signal så kan vi samtala om hur du framöver kan göra för att det ska växa bättre inom alla områden. Jag finns här för dig!

Blog, Månader

Mars månad

Vi är inne i månaden mars, den månad som förr kallades vårmånad i vår svenska almanacka. Det här är månaden då det är dags att släppa in ny glädje, ny energi och nya projekt. Månaden då det är dags att bli förälskad i livet igen.

Mars var i den gamla romerska tiden den allra första månaden på året och den är uppkallad efter krigets gud med samma namn. I de allra första berättelserna om guden Mars var han dock en naturgud som blev till genom en befruktning mellan gudinnan Juno och en blomma.
Både som krigsgud, i egenskap av att ta upp kampen emot vintern och låta våren segra, och i egenskap av naturgud är Mars en lämplig gud för den här månaden. Som naturgud är han den som låter nytt liv födas och gro, som det gjort varje vår sedan världens begynnelse.
Mars attribut och skyddsjur är en hackspett och en häst, Han var en gud som flitigt dyrkades av soldater. Dessa frambar också offer till honom i mars månad varje år för att på så sätt få lycka på sina strider under året som låg framför dem.

Planeten mars är astrologiskt kopplad till väduren och ibland sägs den också styra skorpionen. Här finns associationer till styrka, tävlingsanda och energi men också en varning om att inte låta ilska, svartsjuka och aggression ta över.