Blog, elementen, luft

Luftens element

Föreställ dig en vetenskapsman eller en författare, någon som drivs av sin kreativitet och helt är i sitt intellektuella flöde, här finner du luftens kvalitéer. Luftelementet är tankens, filosofins och ordets element. Det är det nytänkande och det idealistiska. Det är meditationen och studierna. Luftens element står för nya projekt, att färdas framåt, att tänka utanför boxen och att våga testa det som tidigare inte prövats. Här står den fria tanken över verklighetens ibland begränsande förnuft.

Om du vill bjuda in mer av luftens kvaliteer i ditt liv, till exempel inför studier eller då du känner att du fastnat i gamla spår och vanor och vill komma framåt, så finns det olika sätt att göra det. Du kan tända ett gult ljus att meditera framför. Du kan sjunga, luftelementet är starkt kopplat till både sångens ord och till musikens toner. Du kan gå ut i stormen utanför och visualisera hur vinden tar med sig allt gammalt som tynger dig och liksom tvingar dig att gå vidare i livet.

När du närmar dig luftens element är det som att stiga in i en värld full av idéer, fantasi, kommunikation och språk. Luften styr både det verbala språket men också telepatin. Här finns en önskan om att upptäcka, att lära sig och att förstå nya saker. Luften har också en abstrakt sida som går utanpå all praktisk förståelse och insikt. Luftmänniskan är ofta den som tänker utanför ramarna.