Blog, tarot

Ett tarotpoem, Kejsaren

Du manlige kraft, du fader, ge mig det mod jag behöver
Vandra med mig genom utmaningarna
Beskydda mig med din trygga hand

Jag vill ledas av dig för att själv leda andra
Jag vill vandra med dig för att se en värld jag ännu inte lärt känna
Jag vill älskas av dig tills jag älskar mig själv

Med dig vågar jag öppna nya dörrar
Med dig vågar jag vandra nya vägar
När du tror på mig kan jag låna din tro och tro på mig själv

Fader
Ledare
Du som skyddar de rädda och leder de vilsna
Kom till mig med kraft