Blog, Numerologi

Numerologi 7

Talet för inre visdom och andlig kunskap är sjuan. Om talet sju ofta dyker upp i din närhet kan det vara dina guider som försöker säga något viktigt till dig. Det här är ett tal som symboliserar mystik och esoterik, intuitiva gåvor och även helande. Kanske har du allt för länge haft ett allt för materiellt synsätt och behvöer öppna ögonen också för de andliga värdena i livet.

Ofta kommer sjuan med svaren på de frågor vi bär på då det är ett tal som berättar att dina andliga hjälpare är nära dig. Om sjuan visar sig ovanligt ofta eller uppenbarar sig i en dröm så är det ett tecken på att det är dags för dig att lyssna till ditt inre och tro på de svar som finns där. Allt det du behöver för att ta nästa steg finns redan inom dig.

Sjuan står för människans behov av att uppleva Gud, bortom all religion och bortom all dogmatism. Här finns det verkliga sökandet och den äkta relationen till det som är högre än oss. Det handlar om att uppnå den sanna medvetenheten om livets stora frågor utan att låta sig begränsas av andra människros syn på andlighet och på Gud.

Vid sidan av andligheten och mysticismen är sjuan också talet för intellektet och för att tänka de stora tankarna utanför ramarna och bortom den trygga boxen. Inom många religioner och kulturer är det här också ett lyckotal som för med sig tur och glädje.