Blog, Chakra

Vad är chakran?

En människa består inte enbart utav en fysisk kropp utan också av en energikropp som i sin tur står i förbindelse med både vår själ och med vår fysiska kropp. Energikroppen har sju olika centra som alla ligger i en linje längs med vår ryggrad. Dessa centra kallas chakran och ser ut som små snurrande skivor vilka var och en har en egen färg.

Varja chakra styr en egen del av vår kropp och våra känslor och det är viktigt att de är i balans för att vi ska fungera så bra som möjligt. Om ett chakra är överaktiverat eller blockerat kan det ge oss olika typer av problem i livet. Det är dock fullt möjligt att ställa det här till rätta med mediationer och andra övningar. Självklart är det dock inte en ersättning för modern sjukvård utan snarare ett komplemment. Doktorn behöver vi ändå besöka ibland.

Chakra är ett ord på sanskrit och det betyder hjul eller snurrande skiva.

Jag kommer under de närmaste månaderna att presentera varje chakra för dig, ett och ett , för att du ska få en möjlighet att lära dig mer om hur du kan använda den äldre vetenskapen för att leva ett bättre liv idag.

Du fortsätter väl läsa min blogg? 🙂