Blog, Numerologi

Numerologi 6

Sexan är ett spännande tal då det bland annat sägs symbolisera drömmar, visdom, intuition och det sjätte sinnet. Vid sidan om det så är det också ett tal som symboliserar ansvar, familj och åtagande i relationer. Sexan har med andra ord två olika betydelser, men dessa båda sidor är lika viktiga för oss människor.

Om du är en empatisk person som tycker om att hjälpa och vårda andra så är det här sannolikt ett turtal för dig och ett tal som kan ge dig den styrka och kraft du behöver. Dyker sexan ovanligt ofta upp i din närhet så kan det vara ett tecken på att en positiv förändring är på väg att ske, i regel har den med din familj eller med din ekonomi att göra.

Andra ord som är kopplade till sexans tal är fred och trygghet samt att osjälviskt tjäna och hälpa andra. Det är också ett tal som vid sidan om att symbolisera det sjätte sinnet även rör de materiella saker som är viktiga för oss människor, exempelvis ekonomi. Sexan kommer till dig med materiella lösningar och tar bort din oro över det som tidigare känts som ett problem.

Känner du dig dragen till talet sex är du sannolikt en människa med starka åsikter och med en stark känsla för rättvisa och du beskyddar gärna de svaga i samhället samt djur och natur. Kanske är du också en kreativ och konstnärlig person.

Blog, Numerologi

Numerologi 5

Femman är en siffra för förändring och för framåtskridande. Om femmans tal ofta dyker upp i ditt liv så händer det saker och ibland ganska snabbt. Våga omfamna förändringarna och tro på att de är till det bättre. Ha hopp och våga ta språnget in i det nya. Släpp taget om det som varit och välkomna en helt ny framtid!

I många läror är elementen inte fyra utan fem och femman handlar därför också mycket om att komplettera och att balansera, att skapa helhet. Alla delar behöver få vara med för att helheten ska bli komplett.
Andra saker som femman symboliserar är framgång på alla livets områden, materiellt såväl som emotionellt och andligt. Samtidigt så är det här ett tal som symboliserar mystik och mysterium. Jag drar här paralleller till pentagrammet och femman är magikernas och magins tal.

I det här talet finns individens frihet och dina självständiga val. Om femman följer dig har du möjligheten att påverka och skapa din framtid. Längtar du efter äventyr så är femman ett tal som dyker upp med ett löfte om att du har en spännande tid framför dig.

I kärlek står talet fem för trohet, lojalitet och till och med äktenskap. Du har, eller kommer snart att möta, en partner som troget står vid din sida och som du kan lita på i alla väder.

Blog, Numerologi

Numerologi 4

Vi tar ännu ett steg i vår vandring genom talmagin och är nu framme vid talet fyra. Fyra står för balans och är ett vanligt förekommande tal i naturen. Fyra väderstreck, fyra årstider, naturens fyra element och så vidare. Funderar du en stund kommer du säkert på fler saker där fyran står i centrum.

Det här talet är, vid sidan om att vara förknippat med balans, också ett tal som symboliserar lojalitet, trofasthet och god organisationsförmånga. När fyran dyker upp så kan vi vara säkra på vi att vi har all andledning att känna tillit och förtroende. Här finns också stöd och inre styrka representerade, liksom kärlek. Om ditt liv eller din relation känts som om det varit i oordning så är nu fred, försoning och lycka på väg in.

Dyker det upp fyror på alla möjliga ställen kan du känna dig trygg. De mäniskor som finns omkring dig är lojala och vill dig gott. Nu är det också dags för dig att vara lojal och trofast mot dig själv och dina egna mål och drömmar i livet. Du har den inre styrka och organisationsförmåga som krävs för att nå dit du vill.

Vill du prata mer om numerologi eller om hur du kan leva ett liv i tillit och sanning är du varmt välkommen att ringa mig. Jag finns här för dig.

Blog, Numerologi

Numerologi, 3

Talet tre har en mycket viktig betydelse inom gammal magi, sannolikt som en koppling till treeningheten. Man skulle ofta röra tre gånger i häxbrygderna, läsa en ramsa tre gånger eller utföra samma sak tre gånger i en ritual för att den skulle bli så verksam som möjligt. Ville man vara än mer säker på att en trollformel eller magisk rit skulle fungera kunde man göra saker tre gånger tre, det vill säga nio gånger. Talet tre sågs som ett mycket heligt tal och återkommer ständigt i sagor, religiösa sammanhang och inom folktron.
Det finns också en massa olika talesätt som alla är kopplade till tre. Bland dessa kan du bland annat hitta “Alla goda ting är tre” och “Gissa tre gånger”. Du kan säkert komma på fler.
Även i de gamla nordiska gudasagorna hittar du trean som ett magiskt tal, här i form av de tre nornorna. Jesus sägs också ha dött vid 33 års ålder.

Alla de exempel jag skrivit här ovanför visar att trean är ett speciellt tal för oss människor och numerologiskt står trean för överflöd, positivitet och kreativ kraft. Dyker det ovanligt ofta upp treor omkring dig eller i dina drömmar så kan det vara ett tecken på att du står inför oväntade men positiva förändringar och möjligheter. Dina problem kan vara på väg mot en lösning.

Treorna har också en koppling till visdom och kommunikation. Kanske dyker de upp som en påminnelse om att du behöver prata ut med någon eller helt enkelt våga vara mer social och utåtriktad. Eftersom det här också är kreativitetens tal så kan det även vara en fingervisning om att du behöver börja uttrycka dig mer i bild och form och låta din inneboende skaparkraft komma fram.

Blog, Numerologi, Symboler

Numerologi 2

Talet två är ett tal som står för samarbete och relationer men också för vår diplomatiska förmåga och för vår förmåga att förstå och kommunicera med andra. Är du en människa som dras till talet två eller har talet två som ditt personliga tal så är du sannolikt en osjälvisk människa som sätter större värde i att gruppen ska ha det bra än att individen ska skapa sin egen framgång.

Kanske är det så att tvåan dyker upp i alla möjliga samanhang just nu. Det är ofta ett tecken på att du antingen börjat skapa eller har ett behov av att skapa mer balans och harmoni i ditt liv och i dina relationer. Kanske försöker tvåorna också påminna dig om att du inte måste klara allt ensam, att vi ofta gör saker bättre tillsammans. Likväl kan det vara universums sätt att berätta för dig att du är på väg att möta någon som du snart kommer att leva i relation med.

Tro på dig själv i förhållande till andra människor. Tro på att du har något att ge andra men också på att du har rätt att ta emot i ett ömsesidigt samarbete. Det finns en tydlig koppling till relationer i talet två, ett slut på ensamheten. Likaså talar tvåan om den balans vi kan uppnå genom att omfamna och bejaka olikheterna. Olikheter måste inte alltid vara ett problem, det kan också vara en styrka.